Death…Is Just The Beginning – Kataklysm och Hypocrisy spelar tillsammans i Stockholm och Göteborg