Tribulation spelar i Malmö och Stockholm i december